Заповед на кмета на гр. Русе – г-н Пламен Стоилов

Изтегли заповед, забраняваща събирането на финансови средства от родителите и учениците в училищата на територията на община Русе

17 септември ще е учебен ден

23 септември 2016 г. (петък) е обявен за неработен ден, който е след официалния празник 22 септември – Денят на обявяване на независимостта на България.
17 септември (събота) 2016 г. ще е учебен ден за всички училища с програмата за петък.

Свободни места в държавното средно училище в гр. Прага и гр. Братислава

Изтегли обява за конкурс за длъжност “директор” на училището в гр. Братислава

Изтегли обява за конкурс за длъжност “директор” на училището в гр. Прага

Изтегли обява за конкурс за длъжност “учител” в училището в гр. Прага