ГОТОВ Е САЙТЪТ НА МОН ЗА РЕФОРМАТА В УЧИЛИЩЕ

Готов е сайтът на МОН: http://zareformata.mon.bg/, създаден в помощ на учители, директори и родители преди влизането в сила на новия Закон за училищно и предучилищно образование от 1 август 2016 г., с който започва сериозна реформа в образованието.
Въпроси може да се задават на адрес:

[email protected] и на горещия телефон 0878 15 65 43.

На сайта вече е публикуван Календар за директорите, в който е посочено какви стъпки трябва да предприемат, за да се подготви новата учебна година. Дадена е информация за приетите и обсъждани държавни образователни стандарти, както и полезна информация за квалификацията на учителите.

Свободни места в паралелките с прием след 8. клас

Виж списък след 3. класиране

Свободни места в паралелките с прием след 7. клас

Виж списък след 3. класиране

Конкурсна процедура на ЦОИДУЕМ

Информационните срещи ще се проведат в периода от 12-14.07.2016 г. Пълният график на срещите ще бъде публикуван на интернет страницата на ЦОИДУЕМ. Срещата в Русе ще се проведе на 14.07.16 г. от 14,00 ч.

Изтегли информация

Свободни места в паралелките с прием след 7. клас

Виж списък след 2. класиране