Държавни зрелостни изпити

Скала за превръщане на точките в оценки

Оценка Точки
Слаб 2 до 22,5 т. вкл.
Среден 3 (3,00 – 3,49) 23 т. – 40,5 т. вкл.
Добър 4 (3,50 – 4,49) 41 т. – 58,5 т. вкл.
Много добър (4,50 – 5,49) 59 т. – 76,5 т. вкл.
Отличен (5,50 – 5,99) 77 т. – 94,5 т. вкл.
Отличен 6 95 т. – 100 т.

Изтегли сравнителна таблица по области

Държавни зрелостни изпити

Резултатите от изпитите можете да проверите ТУК или ТУК


Статистика по предмети за област Русе:

Предмет Брой явили се Броя неиздържали Пълно 6 Среден успех
Български език и литература 1471 80 3 4.19
География и икономика 306 85 0 3.44
Английски език 428 10 16 5.01
Биология и здравно образование 465 20 11 5.01
Математика 95 0 21 5.13
История и цивилизация 35 3 1 4.53
Философски цикъл 125 4 0 4.12
Руски език 9 1 0 4.68
Немски език 12 1 0 4.87
Френски език 3 0 0 5.16
Испански език 6 0 0 3.94
Физика и астрономия 6 0 0 4.56
Химия и опазване на околната среда 5 0 0 5.37

Национално външно оценяване в 7. клас

Скала за превръщане на точките в оценки

Оценка Първи модул Втори модул
Слаб 0-15,5 точки 0-15,5 точки
Среден 16-24 точки 16-29,5 точки
Добър 24,5-40 точки 30-57,5 точки
Мн. добър 40,5-56,5 точки 58-85,5 точки
Отличен 57-65 точки 86-99 точки
6,00 65 точки 100 точки

Изтегли сравнителна таблица по области