ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП)

С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г.

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г. Събития за отбелязване Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Обявени са конкурси за длъжността “Директор” на образователни институции на територията област Русе

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе. Списък на Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Випускничката на СУ за европейки езици Цветелина Стефанова е удостоена с почетното отличие Национална диплома на МОН

Цветелина Стефанова е възпитаник на  СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” –  град Русе. През учебната 2019-2020 г. тя завърши средното си Прочети

Print Friendly, PDF & Email