Майки на деца със специални потребности организират кампания на първия учебен ден в подкрепа на фондация „Александър Русев“

„Нека заедно бъдем съпричастни към децата със специални потребности“- за това призовават родители, които инициират поставянето на дарителски кутии във Прочети

Print Friendly, PDF & Email

ВАЖНО!!! Промяна на датата на провеждането на конкурса за длъжност „старши експерт по информационно осигуряване” в отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ В КОНКУРСА, Уведомяваме Ви, че поради служебна ангажираност на председателя на конкурсната комисия, определена за провеждането на конкурса Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Свободно работно място за длъжността “учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)” в БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Слованкия

Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността “учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)” в БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Слованкия

Print Friendly, PDF & Email

Участие в семинар-обучение, организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим

Изтегли писмо
Изтегли обява
Изтегли заявление за участие
Изтегли справка за учители

Print Friendly, PDF & Email