Структура

Име и длъжностЕтажСтая №Контакти
Росица Георгиева
Началник на управление
10283-45-32
Отдел “Административно – правно, финансово – счетоводно и информационно обслужване”
---
Началник на отдел
10483-45-29
Явор Стамболиев
Главен юрисконсулт
10783-45-29
Петър Иванов
Старши експерт по финансово осигуряване
10582-69-56
Татяна Борисова
Счетоводител
10582-69-56
Радостин Стаматов
Главен специалист по информационно обслужване и анализ на информацията
10682-69-56
Езнур Юсеин
Главен специалист
10283-45-32
Милен Димитров
Шофьор-домакин
101---
Магдалена Великова
Главен специалист по човешки ресурси
10883-45-30
Васил Петров
Главен счетоводител
10383-45-30
Отдел “Организационно-методическа дейност и контрол”
Цветослав Димитров
Началник на отдел
7183-60-38
Боряна Петкова
Старши експерт по организация на средното образование
71083-60-38
Виржиния Пехова
Старши експерт по организация на средното образование
7383-45-33
Мариана Кисьова
Старши експерт по обучение в начален етап
7483-39-65
Даринка Василева
Старши експерт по приобщаващо образование
7483-39-65
Елена Филипова
Старши експерт по български език и литература
7583-45-33
Анелия Георгиева
Старши експерт по чужд език и по майчин език
7583-45-33
Диана Миланова
Старши експерт по математика
7783-42-09
Петя Лазарова
Старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия
7783-45-33
Росица Георгиева
Старши експерт по квалификация на педагогическите кадри
7883-42-09
Милена Банева
Старши експерт по природни науки и екология
7883-42-09
Print Friendly, PDF & Email