Състезания и олимпиади

Резултати на учениците от област Русе, участвали в областен кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 г.
Протокол за резултатите на учениците, участвали в националния кръг на Националното състезание за речеви и комуникативни умения на английски език за учебната 2017-2018 година

Print Friendly, PDF & Email