Делегация от полски учители в ПАГ „Гео Милев” – Русе

В седмицата от 5. до 9. юни 2017 г., делегация от полски учители посети ПАГ „Гео Милев” – Русе. Делегатите от Gimnazjum nr 3 im. Marii Konopnickiej в гр. Чеханов, Полша обмениха опит с българските си колеги в работна практика на тема: „Как да мотивираме учениците”.
Полските преподаватели наблюдаваха иновативни педагогически похвати и проведоха съвместни уроци по английски език с учители от ПАГ „Гео Милев”. Те посетиха и катедра „Европеистика и международни отношения” на Русенски университет „Ангел Кънчев”, с която ПАГ „Гео Милев” успешно партнира.
Сътрудничеството между двете училища ще продължи и занапред с още обмяна на опит и иновативни идеи с цел подобряване на качеството на чуждоезиковото обучение и мотивиране на учениците в учебния процес.

Print Friendly, PDF & Email