Свободни места след 3. класиране в паралелките с прием след 7. клас

виж повече

Попълването на незаетите места след трети етап на класиране се определя от директора на съответното училище в срок до 04.09.2017 г.

Print Friendly, PDF & Email