Учители по физика и химия от СУEE с пример за добра практика във Втора национална конференция „Европа – територия на знанието“

Втора национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии „Европа – територия на знанието” се проведе в периода от 5 до 7 октомври 2017 г. в гр. Варна под патронажа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев. Конференцията се организира по национална програма „Квалификация“ в партньорство с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към БАН, с участие на представители на образователния офис на ЦЕРН, Швейцария и на университети.
Основната цел на конференцията е обмяна на опит и знания в областта на природните науки, техниката и технологиите. Програмата на Втората национална конференция включва доклади, дискусии, представяне на постери и презентации. В дискусията по направление във ЦПЛР – НАОП „Н. Коперник“ – Варна „Интердисциплинарни връзки – представяне на добри педагогически практики“ се включиха учители от СУ за европейски езици. С доклад „Любовта към Родината и науката в един проект – И ний сме дали нещо на света“ представиха своя двугодишен труд Анка Билчева, ст. учител по химия и Стефка Георгиева, ст. учител по физика.

Print Friendly, PDF & Email