СУ „Васил Левски“ – Русе с участие в програма „Еразъм+“

СУ „Васил Левски“ – Русе взе участие в 10-дневно международно обучение в Латвия по творческо писане с проект срещу радикализма и езика на омразата сред младите хора.
В обучението взеха участие 23 представители от България, Испания, Полша, Румъния, Италия, Турция, Австрия, Литва, Латвия. Представител от България беше г-жа Сюзан Исметова – старши учител по английски език в СУ „В. Левски“ – Русе.
Международното сътрудничество между националните агенции по Програма „Еразъм +“ цели да насърчи обмяната на добри училищни и преподавателски практики в обучението и възпитанието на деца и ученици.

Print Friendly, PDF & Email