Проф. Анчо Калоянов гостува в СУ „П. Волов“ – Бяла

На 27.11.2017 г. в Средно училище “Панайот Волов” – гр. Бяла, гостува професор Анчо Калоянов. Той се срещна с част от учениците от 8.-12. клас и им изнесе лекция за историята на град Бяла, за традициите, обичаите и за хърцоите (първите заселници по този край). Учениците и учителите, присъствали на срещата, благодариха за чудесното изживяване.
Кой е професор Анчо Калоянов? Анчо Калоянов (творчески псевдоним на Анчо Йорданов Анчев) е роден в с. Бъзовец, Русенско; завършва “Българска филология” във ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” (1964-68), работи като уредник-фолклорист в Музея на гр. Дългопол, Варненско. От 1972 г. е асистент по “Български фолклор” във ВТУ, от 1983 г. чете лекции. Доцент е от 1989 г., доктор на филологическите науки от 1999 г. Над 20 г. е научен ръководител на кръжока по български фолклор “Акад. М. Арнаудов”, чрез който се формират научните интереси на редица бъдещи фолклористи и литературоведи. Проф. Калоянов е научен ръководител на над 80 дипломни разработки, защитени във ВТУ. Обект на научните му интереси са архаичните пластове на българския фолклор (митология, езичество, шаманство), както и проблемите на българската култура и религиозен опит от ранното средновековие до най-ново време. Участник е в множество национални научни симпозиуми по проблемите на българския фолклор и култура, както и на някои от международните славистични конгреси. Белетрист, член на СБП от 1981 г., той е автор на книгите: “Последното жито на лятото”, “Селищна могила”, “Димитър Злочести и Войводата Патрев”, “Седмият живот”, “Престолнина”, “Див огън”, “Девети” и две пиеси. По разказа “Страдивариус” от “Седмият живот” е заснет едноименен филм от режисьора Ст. Заверджиев. Публикувал е изследванията “Български митове” (1979), “Българското шаманство” (1995), “Старобългарското езичество” (2000; 2002) и “Старобългарските шамани. Религиозен опит и социални функции (VIII-XII в.) (2003).
Ралица Мирчева

Print Friendly, PDF & Email