Преустановяване на присъствения учебен процес във връзка с Решение на Областния оперативен щаб за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние на учениците от V до ХІІ клас в област Русе

На основание Заповед №РД09-3166/12.11.2020 година на министъра на образованието и науката се преустановява присъствения образователен процес за учениците от V до Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Print Friendly, PDF & Email

Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ

Уважаеми колеги, Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и апробиране на системата за проверка на Прочети

Print Friendly, PDF & Email