Ред и условия за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика от НВО по БЕЛ и по математика и чужд език, проведени през месец юни 2019 година

Място за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика – Регионалното управление на образованието – Русе, заседателна зала на Х етаж. График за запознаване с оценената индивидуална работа на ученика – в периода от 28.07.2019 г. до 02.07.2019 г. включително, всеки работен ден от 10,00 ч. до 12,00 ч. и от 15,00 ч. до 17,00 ч.

Print Friendly, PDF & Email

Награждаване от национално състезание по финансова математика – 2019 г.

Награждаването на участниците в националното състезание по финансова математика ще бъде на 22 май 2019 година от 18:00 часа в аулата на МГ „Баба Тонка“ – Русе.
Каним всички ученици класирани на първите три места за всеки клас и техните учители на връчването на грамотите.

Print Friendly, PDF & Email

Проект на заповед за утвърждаване на държавен план-прием за учебната 2019/2020 година

Бележки и становища по проектите могат да бъдат изпращани на e-mail: [email protected] и [email protected] до 20.04.2019 г.
Проект на заповед за утвърждаване на план-прием за учебната 2019/2020 г.
Проект предложение за държавен план-прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво за уч. 2019/2020 г.
Проект на обобщено предложение за държавен план-прием в V клас за учебната 2019/2020 г.

Print Friendly, PDF & Email

ДВАНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА“ 15 – 17 април 2019 година, гр. Русе

Регионално управление на образованието – Русе е домакин на Дванадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка“ от 15 до 17 Прочети

Print Friendly, PDF & Email