Отговор на питане относно прилагането на т. 4.2 от Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното образование

Обявена е грипна ваканция в област Русе

След предписание на РЗИ-Русе с изх. номер 11-4/25.01.2019 г. учебните занятия във всички училища на територията на област Русе се преустановяват от 28.01.2019 г. до 04.02.2019 г. Всички ученици следва да се явят в училище на 06.02.2019 г.

Print Friendly, PDF & Email

Свободни работни места в българските училищата в Братислава и Прага

Изтегли за свободни места в Българско средно училище „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Словакия
Изтегли а свободни места в Българско средно училище „Д-р Петър Берон“ – гр. Прага, Чешка република

Print Friendly, PDF & Email