Неучебни дни

Поради влошената зимна обстановка за неучебен ден е обявен 02.03.2018 г.:

  • в общините Борово, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово със заповед на министъра на образованието и наука;
  • в Община Бяла със заповед на кмета на общината.

за всички училища на територията на съответната община.

Print Friendly, PDF & Email

Резултати от 3. класиране за прием след 7. клас

Резултатите от второто класиране за училища с профилирани паралелки и за част от професии с прием след завършен 7. клас могат да се проверят тук

Учениците могат да се запишат в училищата, в които са класирани от 18.07 до 19.07.2017 г. включително. Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране ще стане на 21.07.2017 г.

Print Friendly, PDF & Email

Регистрация на физически и юридически лица за участие в Проект „ТВОЯТ ЧАС“ за учебната 2017/2018 г.

Физическите и юридически лица, предлагащи извънкласни дейности и обучителни електронни продукти за учебната 2017/18 година по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на Прочети

Print Friendly, PDF & Email