Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Уважаеми колеги,
Уведомяваме Ви, че в бр. 81 на държавен вестник от 10.10.2017 г. е обнародвана Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС N 219/05.09.2017 г., издадено на основание чл. 22, ал. 2, т. 17 от ЗПУО.

изтегли Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование

Print Friendly, PDF & Email

Учители по физика и химия от СУEE с пример за добра практика във Втора национална конференция „Европа – територия на знанието“

Втора национална конференция с международно участие по природни науки, техника и технологии „Европа – територия на знанието” се проведе в Прочети

Print Friendly, PDF & Email