СУ за европейски езици получи Грамота “Св. Иван Рилски” за проявена креативност в дистанционното обучение на учениците в електронна среда

Началникът на Регионалното управление на образованието – Русе д-р Росица Георгиева, връчи Грамота „Св. Иван Рилски“ от името на министъра Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ

Уважаеми колеги, Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и апробиране на системата за проверка на Прочети

Print Friendly, PDF & Email