Свободно работно място за длъжността “учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)” в БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Слованкия

Заповед № РД09-2060/08.08.2019 г. на министъра на образованието и науката за обявяване на свободно място за учебната 2019/2020 година за длъжността “учител общообразователен учебен предмет в гимназиален етап (физическо възпитание и спорт)” в БСУ „Христо Ботев“ – гр. Братислава, Слованкия

Print Friendly, PDF & Email

Участие в семинар-обучение, организиран от Мемориалния център за жертвите и героите на Холокоста „Яд Вашем“ в Йерусалим

Изтегли писмо
Изтегли обява
Изтегли заявление за участие
Изтегли справка за учители

Print Friendly, PDF & Email

Kонкурс за буктрейлъри

Конкурсът е провокация към иновативното мислене на всички млади хора, които обичат да четат и да споделят прочетеното. Инициативата е в пряка връзка с изпълнението на Националната стратегия
за насърчаване и повишаване на грамотността. Конкурсът е на национално и международно ниво.

Изтегли информация

Print Friendly, PDF & Email