В СУEE беше подписано Споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата „Училища – партньори на бъдещето” (PASCH)

На 7 юни в СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ” – Русе се подписа официално Споразумение за сътрудничество между училището за европейски Прочети

Участие на учители в Итуининг семинар за професионално развитие на тема „Итуининг и обучение на открито“ в Хърватия

Сюзан Исметова, учител по английски език в СУ „Васил Левски”- Русе, участва в международен семинар на тема „Итуининг и обучение Прочети