Приключване на ремонтните дейности в ПГ по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе

В Професионална гимназия по икономика и управление „Елиас Канети“ – Русе приключиха ремонтните дейности по проект BG16RFOP001-3.002-0004-С01 „Обновяване и модернизация Прочети

Print Friendly, PDF & Email