Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) Изтегли Заявлениеза участие Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Обявление за конкурс за длъжността “началник на отдел”, отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване (АПФСИО)

Виж обявление за конкурс за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО) Изтегли Заявлениеза участие в Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Обявени са конкурси за длъжността “Директор” на образователни институции на територията област Русе

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността „директор” на образователни институции на територията на област Русе. Списък на Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността старши експерт по анализ на информацията „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Print Friendly, PDF & Email