ТЕРИТОРИАЛНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПТП С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

1. Организиране на информираност по безопасност на движението по пътя (БДП) на родителска среща през учебната 2019/2020 година. В рамките Прочети

Print Friendly, PDF & Email