План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе

План за действие 2021 година за безопасност на движението по пътищата на Регионално управление на образованието – Русе

Print Friendly, PDF & Email

ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП)

С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул Прочети

Print Friendly, PDF & Email

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г.

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г. Събития за отбелязване Прочети

Print Friendly, PDF & Email

ТЕРИТОРИАЛНИ МЕРКИ И ДЕЙСТВИЯ НА ОБЛАСТНО НИВО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПТП С УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ И НАМАЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

1. Организиране на информираност по безопасност на движението по пътя (БДП) на родителска среща през учебната 2019/2020 година. В рамките Прочети

Print Friendly, PDF & Email