Грипна ваканция от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. вкл.

На основание Заповед № РД 09-629/11.03.2020 г. на министъра на образованието и науката, за всички училища на територията на област Русе в периода от 12.03.2020 г. до 13.03.2020 г. вкл. учебният процес се преустановява.

Print Friendly, PDF & Email