Предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19)

Уважаеми потребители на услугите на Регионално управление на образованието – Русе,

Предвид необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване разпространението на коронавируса (Covid19) и за да гарантираме Вашето здраве и здравето на нашите служители, се ограничава достъпът до помещенията на Регионално управление на образованието – Русе до второ нареждане.

За целта са предприети действия за изпълнение на дейността на Регионално управление на образованието – Русе по начин, минимизиращ личните контакти:

Потребителите на услугите на Регионално управление на образованието – Русе да използват всички технически възможности за заявяване и получаване на услугите по електронен път, както и чрез Системата за сигурно електронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление” https://edelivery.egov.bg/.
Когато посещението на потребителите е неизбежно, срещите ще бъдат осъществявани при специфична организация. Задължително е потребителите също да носят защитни маски.
Служителите на Регионално управление на образованието – Русе са на разположение и за консултации на посочените в сайта http://www.rio-ruse.org/ телефони.

Благодарим за проявеното разбиране!

Ръководството на РУО

Print Friendly, PDF & Email