Преустановяване на учебния процес и посещенията в детски ясли и градини до 29.03.2020 г. вкл.

На основание Заповед № РД 01-124/13.03.2020 г. на министъра на здравеопазването се преустановяват учебните занятия и всички извън класни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища, екскурзии и др.), както и посещенията на децата в детски ясли и детски градини на територията на цялата страна до 29.03.2020 г. вкл.

Print Friendly, PDF & Email