Информация за оценителите на НВО

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Предстои провеждането на заключителния етап от обучението на учители за оценители в електронна среда на писмени работи от НВО в IV, в VII и в X клас.
В него ще вземат участие всички учители, които са заявили желание да бъдат включени в обучението, проверили са и са оценили изискуем брой писмени работи и са допуснати от организаторите на обучението до заключителния етап.
Заключителният етап на обучението (стрес-тест) ще се проведе на 3 април 2020 г. от 13:00 до 17:00 часа, като всеки учител ще трябва да провери и оцени определен брой писмени работи.
Участниците в стрес-теста трябва да организират дистанционното обучение на учениците си на 3 април по начин, който да им позволи да се включат в последния етап на обучението.
Всички учители ще получат допълнителни указания от организаторите на обучението на електронните си пощи и чрез платформата

Print Friendly, PDF & Email