Провеждане на стрес тест за преподавателите по чужд език, преминали електронно обучение за оценяване в електронна среда, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ

Уважаеми колеги,

Предстои заключителният етап от обучението за оценяване в електронна среда, както и апробиране на системата за проверка на изпитните работи от държавните зрелостни изпити.

За целта на 19 май 2020 г., в точно определен времеви интервал, ще бъде проведен стрес тест в платформата СОФИРА за преподавателите по чужд език, както и за всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ.

В тази връзка Ви информираме за следното:

На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, новообучените преподаватели по чужди езици трябва да проверят и да оценят 30 (тридесет) броя писмени работи.

На 19 май 2020 г., само в интервала от 13:00 до 17:00 часа, всички оценители, включени в заповедите на националните комисии за оценяване на ДЗИ, следва да проверят и да оценят 3 (три) броя писмени работи. Освен това, те трябва да извършат и всички необходими действия по смяна на парола и активиране на токън.

Участниците в стерс теста следва да организират електронното обучение на учениците си, така че да имат възможност да участват в него.

Допълнителни указания ще бъдат изпратени на педагогическите специалисти по електронен път от организаторите на обучението.

Print Friendly, PDF & Email