Национален кръг на олимпиадата “Знам и мога” за ученици от IV клас през учебната 2019 – 2020 година

Във връзка със Заповед № РД 09-2149 от 27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, изменена със Заповед №1036 от 12.05.2020 г. и Заповед № РД 09-1037 от 12.05.2020 г. за възстановяване на провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания Ви информираме, че на 27 юни 2020 г. от 8:00 часа в ОУ „Любен Каравелов“ – Русе ще се проведе националният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от област Русе.
Право на участие в националния кръг на олимпиадата имат учениците от ІV клас от област Русе, които са допуснати от националната комисия за организиране и провеждане на олимпиадата „Знам и мога“. Списък с класираните за участие ученици може да изтеглите тук.
Националният кръг на олимпиадата се провежда при спазване на Регламента за организиране и провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от ІV клас през учебната 2019 – 2020 г., който е публикуван на сайта на Министерство на образованието и науката.

Print Friendly, PDF & Email