Обявени са конкурси за директори на общински училища в област Русе

Заповед за провеждането на конкурс за директор на общински училища
Заявление за участие в конкурс
Oбразец на декларация за удостоверяване на обстоятелствата
Списък на нормативните актове, които кандидатите за длъжността „директор“ на държавните и общинските училища, държавните неспециализирани училища, държавните и общинските центрове за специална образователна подкрепа и на центровете за подкрепа за личностно развитие – самостоятелни ученически общежития и астрономически обсерватории и планетариуми трябва да познават и прилагат.

(публикувано на 11.06.2020 г.)

 

Print Friendly, PDF & Email