Справка за минималния и максималния бал по паралелки

Първо класиране
№ по редУчилищеПаралелкаМинимален балМаксимален бал
11806202 МГ "Баба Тонка"2944 Математически391.250 496.500
21806202 МГ "Баба Тонка"2946 Софтуерни и хардуерни науки404.750 487.500
31806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер"0823 Чужди езици294.500 473.750
41806202 МГ "Баба Тонка"2948 Природни науки398.750 473.500
51806201 АЕГ "Гео Милев"0867 Чужди езици320.500 463.500
61806203 СУЕЕ0522 Чужди езици - английски език356.500 452.750
71806310 ПГИУ "Елиас Канети"1039 Икономика и мениджмънт320.000 442.000
81806203 СУЕЕ0526 Чужди езици - испански език337.000 438.000
91806203 СУЕЕ0534 Чужди езици - френски език329.500 436.250
101806310 ПГИУ "Елиас Канети"1010 Оперативно счетоводство268.500 426.000
111806207 СУ "Христо Ботев"1743 Софтуерни и хардуерни науки247.500 409.500
121806203 СУЕЕ0541 Чужди езици - руски език320.000 408.750
131806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1192 Строителство и архитектура189.000 404.000
141806207 СУ "Христо Ботев"1741 Хуманитарни науки294.750 399.500
151806310 ПГИУ "Елиас Канети"1022 Икономическа информатика288.000 399.000
161806311 ПГРКК1885 Логистика на товари и услуги69.500 386.750
171806209 СУ "Васил Левски"2274 Софтуерни и хардуерни науки211.000 384.000
181806203 СУЕЕ0524 Чужди езици - немски език324.500 378.500
191806209 СУ "Васил Левски"2273 Природни науки200.500 374.500
201806207 СУ "Христо Ботев"1749 Природни науки247.750 374.250
211806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0398 Приложно програмиране220.000 369.000
221806209 СУ "Васил Левски"2480 Икономическо развитие171.000 364.500
231806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0598 Моден дизайн96.000 355.000
241806306 ПГМТ "Юрий Гагарин"1994 Машини и системи с ЦПУ149.000 353.500
251806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1196 Компютърна графика210.000 352.500
261806309 ПГ по туризъм2855 Производство на кулинарни изделия и напитки182.000 346.000
271806311 ПГРКК1854 Корабоводене-речно95.500 342.500
281806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0507 Интериорен дизайн84.500 340.000
291806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0397 Системно програмиране210.000 339.000
301803005 СУ "Христо Ботев"1950 Софтуерни и хардуерни науки83.000 335.500
311806309 ПГ по туризъм2854 Екскурзоводско обслужване207.500 333.000
321806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1207 Геодезия165.000 332.000
331806309 ПГ по туризъм2848 Кетъринг174.000 331.500
341806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0399 Компютърна техника и технологии244.500 327.500
351806208 СУ "Възраждане"2740 Предприемачески217.000 327.000
361806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1203 Графичен дизайн229.000 326.000
371806206 СУ "Йордан Йовков"1628 Софтуерни и хардуерни науки121.000 322.000
381806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1200 Интериорен дизайн248.500 313.000
391806311 ПГРКК1876 Електрообзавеждане на кораби63.000 308.000
401806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0528 Мебелно производство71.000 307.500
411802005 ПГ-град Бяла, обл. Русе2100 Производство на облекло от текстил126.000 304.000
421806306 ПГМТ "Юрий Гагарин"1966 Електрически превозни средства76.000 303.500
431802004 СУ "Панайот Волов"2906 Системно програмиране66.000 303.000
441802004 СУ "Панайот Волов"3025 Икономическа информатика130.000 298.000
451802005 ПГ-град Бяла, обл. Русе2085 Автотранспортна техника151.000 292.000
461804007 СУ "Св. Св. Кирил и Методий"2761 Хуманитарни науки52.000 291.000
471806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0605 Организация и технология на фризьорските услуги142.500 287.000
481806309 ПГ по туризъм2852 Организация на хотелиерството212.500 280.500
491806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0396 Електрически инсталации152.500 269.000
501804008 ПГСС "К. А. Тимирязев"0457 Производител на селскостопанска продукция38.000 266.000
511806306 ПГМТ "Юрий Гагарин"1983 Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна93.000 261.500
521806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0750 Промишлена естетика и дизайн75.000 242.500
531806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1190 Автомобилна мехатроника167.000 239.500
541806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0531 Полиграфия65.000 232.000
551806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1720 Автотранспортна техника113.000 229.000
561806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1734 Локомотиви и вагони224.500 224.500
571803001 СУ "Васил Левски" с ПП0385 Електрообзавеждане на производството30.000 208.000
581807008 СУ"Св. Паисий Хилендарски"0465 Обществени науки54.000 207.500
591804008 ПГСС "К. А. Тимирязев"0454 Трайни насаждения62.000 202.000
601806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1212 Транспортно строителство105.000 185.000
611806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0804 Измервателна и организационна техника82.000 173.000
621806305 ПГСС "Ангел Кънчев"1825 Механизация на селското стопанство77.500 172.000
631806305 ПГСС "Ангел Кънчев"1744 Производител на селскостопанска продукция89.000 170.000
641806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1730 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства83.000 165.000
651806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия30.000 164.000
661806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0603 Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил41.000 132.000
671806305 ПГСС "Ангел Кънчев"1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства69.500 130.000
681806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0828 Газова техника65.000 100.000
Второ класиране
№ по редУчилищеПаралелкаМинимален балМаксимален балПол
11806203 СУЕЕ0526 Чужди езици - испански език320.250 427.000 0
21806203 СУЕЕ0522 Чужди езици - английски език336.750 421.000 0
31806207 СУ "Христо Ботев"1743 Софтуерни и хардуерни науки247.250 409.500 0
41806202 МГ "Баба Тонка"2946 Софтуерни и хардуерни науки404.500 404.500 0
51806201 АЕГ "Гео Милев"0867 Чужди езици313.500 402.000 0
61806202 МГ "Баба Тонка"2944 Математически390.250 391.000 0
71806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0398 Приложно програмиране188.500 369.000 0
81806207 СУ "Христо Ботев"1749 Природни науки244.000 355.000 0
91806203 СУЕЕ0534 Чужди езици - френски език327.250 342.750 0
101806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0507 Интериорен дизайн30.000 340.000 0
111806310 ПГИУ "Елиас Канети"1022 Икономическа информатика288.000 337.000 0
121806203 СУЕЕ0524 Чужди езици - немски език304.500 335.750 0
131806310 ПГИУ "Елиас Канети"1039 Икономика и мениджмънт320.500 320.500 0
141806207 СУ "Христо Ботев"1741 Хуманитарни науки282.000 318.000 0
151806203 СУЕЕ0541 Чужди езици - руски език308.500 318.000 0
161806204 СУПНЕ "Фридрих Шилер"0823 Чужди езици292.250 300.500 0
171806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0399 Компютърна техника и технологии206.000 295.500 0
181806208 СУ "Възраждане"2740 Предприемачески209.000 293.500 0
191806310 ПГИУ "Елиас Канети"1010 Оперативно счетоводство268.500 287.000 0
201806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1203 Графичен дизайн199.000 285.000 0
211806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1200 Интериорен дизайн238.000 277.000 0
221806309 ПГ по туризъм2854 Екскурзоводско обслужване171.000 275.500 0
231806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1196 Компютърна графика188.500 272.500 0
241806309 ПГ по туризъм2848 Кетъринг160.000 270.500 0
251806309 ПГ по туризъм2852 Организация на хотелиерството210.500 258.500 0
261806206 СУ "Йордан Йовков"1628 Софтуерни и хардуерни науки112.000 256.500 0
271806209 СУ "Васил Левски"2480 Икономическо развитие152.000 256.000 0
281806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1207 Геодезия254.500 254.500 0
291806209 СУ "Васил Левски"2273 Природни науки168.000 253.000 0
301806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0605 Организация и технология на фризьорските услуги142.500 252.000 0
311806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1192 Строителство и архитектура145.000 243.500 0
321806309 ПГ по туризъм2855 Производство на кулинарни изделия и напитки174.000 242.500 0
331806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0397 Системно програмиране207.000 233.000 0
341806209 СУ "Васил Левски"2274 Софтуерни и хардуерни науки168.000 229.000 0
351806311 ПГРКК1885 Логистика на товари и услуги67.000 207.000 0
361806301 ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0396 Електрически инсталации115.000 203.000 0
371806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0750 Промишлена естетика и дизайн194.500 194.500 0
381806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0804 Измервателна и организационна техника171.000 171.000 0
391806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1720 Автотранспортна техника133.000 169.500 0
401806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия102.500 164.000 0
411806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1730 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства163.000 163.000 0
421807008 СУ"Св. Паисий Хилендарски"0465 Обществени науки67.000 156.500 0
431802004 СУ "Панайот Волов"3025 Икономическа информатика126.000 127.500 0
441806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0598 Моден дизайн115.000 115.000 0
451806305 ПГСС "Ангел Кънчев"1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства88.000 88.000 0
461803001 СУ "Васил Левски" с ПП0385 Електрообзавеждане на производството74.000 74.000 0
Трето класиране
      
№ по редУчилищеПаралелкаМинимален балМаксимален балПол
11806206 СУ "Йордан Йовков"1628 Софтуерни и хардуерни науки162.000 347.500 0
21806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0531 Полиграфия151.750 301.750 0
31806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0507 Интериорен дизайн268.500 292.750 0
41806306 ПГМТ "Юрий Гагарин"1966 Електрически превозни средства94.000 292.500 0
51806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0603 Конструиране моделиране и технология на облекло от текстил151.000 265.000 0
61806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1203 Графичен дизайн242.500 262.000 0
71806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1196 Компютърна графика262.000 262.000 0
81806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1192 Строителство и архитектура259.500 259.500 0
91806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1212 Транспортно строителство142.500 255.500 0
101806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0804 Измервателна и организационна техника59.000 255.000 0
111806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0605 Организация и технология на фризьорските услуги194.500 252.000 0
121806313 ПГСАГ "ПЕНЬО ПЕНЕВ"1207 Геодезия218.500 250.000 0
131806311 ПГРКК1876 Електрообзавеждане на кораби241.750 241.750 0
141806311 ПГРКК1885 Логистика на товари и услуги235.000 235.000 0
151806209 СУ "Васил Левски"2480 Икономическо развитие206.500 206.500 0
161806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0598 Моден дизайн182.000 182.000 0
171802004 СУ "Панайот Волов"2906 Системно програмиране62.000 172.500 0
181806305 ПГСС "Ангел Кънчев"1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства128.000 171.000 0
191806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1730 Подемно-транспортна техника монтирана на пътни транспортни средства103.000 154.000 0
201806302 ПГДВА " Йосиф Вондрак "0528 Мебелно производство146.500 146.500 0
211806306 ПГМТ "Юрий Гагарин"1994 Машини и системи с ЦПУ129.000 129.000 0
221806315 ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0828 Газова техника30.000 115.000 0
231806312 ПГ по транспорт - РУСЕ1720 Автотранспортна техника97.000 97.000 0
241806306 ПГМТ "Юрий Гагарин"1983 Топлотехника - топлинна климатична вентилационна и хладилна83.000 83.000 0
251804008 ПГСС "К. А. Тимирязев"0454 Трайни насаждения80.000 80.000 0
261806307 ПГО "Недка Иван Лазарова"0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия67.000 67.000 0
Print Friendly, PDF & Email