Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г.

Отчет за изпълнение на мерките по безопасност на движението по пътищата по Плана за действие 2020 г.
Събития за отбелязване на 29 юни – Ден за безопасността на движението по пътищата (публикувано на 05.08.2020 г.)

Print Friendly, PDF & Email