ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА В ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ОБУЧЕНИЕТО И ВЪЗПИТАНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА (БДП)

С Решение №285 от 30 април 2020 г. на Министерски съвет е одобрена НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ от програмата е ориентиран към възпитанието и обучението по безопасност на движението по пътищата. Програмата ще осигури финансови средства в размер на 3500 лева за училище и 2500 лева за ДГ, 20% от които са съфинансирани от бюджета на образователната институция.
Документи за участие в програмата с цел създаване на вътрешни и външни площадки по БДП са подадени от 15 детски градини и 10 училища от област Русе.
Комисия, назначена от министъра на образованието и науката, извърши оценка на проектите и определи окончателното класиране на одобрените бенефициенти. Протоколът с образователните институции, одобрени за дейности по модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за 2020 година, е публикуван на официалната страница на МОН
От област Русе осем образователни институции са одобрени за участие в Националната програма:
1. ДГ „Снежанка“ – Русе
2. ДГ „Слънце“ – Русе
3. СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе
4. СУПНЕ „Фридрих Шилер“ – Русе
5. ОУ „Отец Паисий“ – Русе
6. ПГСАГ „Пеньо Пенев“ – Русе
7. ОУ „Никола Обретенов“ – Русе
8. ОУ „Олимпи Панов“ – Русе
В детските градини и в училищата ще бъдат изградени външни и вътрешни площадки (подвижни зони) за подпомагане обучението и възпитанието по БДП и подобряване качеството на знанията и уменията на децата и учениците за безопасност на движението по пътищата, за да се постигне в дългосрочен план намаляване на броя и последствията от пътнотранспортните произшествия с участието на деца.

Print Friendly, PDF & Email