Планирани онлайн семинари през м. ноември 2020 г., организирани от „Яд Вашем“, Мемориален център за жертвите и героите на Холокоста на Държавата Израел за български учители по въпросите за образование за Холокоста и превенция на антисемитизма

Писмо с №9106-321/30.09.2020 г. на г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката.

Заявление за участие в уебинарa.

Декларация за участие в обучение.

Справка за кандидатстване на учители за участие в уебинар.

обща информация финал

Print Friendly, PDF & Email