Обявление за конкурс за длъжността “началник на отдел”, отдел Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване (АПФСИО)

Виж обявление за конкурс за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)

Изтегли Заявлениеза участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация по 17,ал.3,т.1

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността “Началник на отдел”, отдел „Административно-правно, финансово-стопанско и информационно обслужване” (АПФСИО)(публикувано на 22.10.2020 г.)

Print Friendly, PDF & Email