Регионално управление на образованието – Русе беше домакин на национална работна среща на експертите по професионално образование и обучение

     В периода от 11.10.2020 г. до 13.10.2020 г. Регионално управление на образованието – Русе беше домакин на работна среща на експертите по професионално образование и обучение от регионалните управления на образованието в страната. Срещата беше организирана от Министерството на образованието и науката. Събитието беше открито от г-жа Таня Михайлова – заместник-министър на образованието и науката, и д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе.
Гости на работната среща бяха г-жа Янка Такева – председател на СБУ към КНСБ, и г-н Галин Григоров – областен управител на област Русе.
На срещата бяха обсъдени приоритетните теми за професионалното образование и обучение през учебната 2020/2021 година, както и рамка за качеството на обучението чрез работа (дуална система на обучение).
Експерти от дирекция „Професионално образование и обучение“ в МОН представиха проект „Пилотен модел за проследяване на завършилите професионално образование и обучение“ – „EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+ в контекста на Препоръката на Съвета за проследяване на дипломираните лица. Целите на проекта са:
–   създаване на прототип за проследяване на завършилите професионално образование и обучение;
–   пилотиране на модела в три области – Враца, Стара Загора и Бургас;
–   анализиране на опита за създаване на система за проследяване на национално ниво.
Експертите по професионално образование и обучение бяха запознати с европейските практики по въпроса. Беше презентиран прототип за проследяване на реализацията на завършилите професионално образование и обучение ученици.
Достъп до информация за проекта може да бъде получен чрез: https://www.mon.bg/bg/100768

Print Friendly, PDF & Email