Традиционно отбелязване на Деня на астрономията в АЕГ „Гео Милев” – Русе

На 19.10.2020 г за шести път в АЕГ “Гео Милев“ –  Русе бе отбелязан Денят на астрономията.

И тази година науката вдъхнови гимназистите от IX до XII клас, като участниците се включиха в мероприятието с изработени макети  на Слънчевата система и на съзвездия, с изготвени табла и презентации за небесните тела. Ученици от IXГ и XIIВ клас представиха снимки на Марс, направени по време на максималното приближаване на “червената планета” до Земята.

Print Friendly, PDF & Email