Преустановяване на присъствения учебен процес във връзка с Решение на Областния оперативен щаб за преминаване в обучение в електронна среда от разстояние на учениците от V до ХІІ клас в област Русе

На основание Заповед №РД09-3166/12.11.2020 година на министъра на образованието и науката се преустановява присъствения образователен процес за учениците от V до VII клас, считано от 12.11.2020 г. до 20.11.2020 г. включително и за учениците от VII до XII клас от 13.11.2020 г. до 20.11.2020 г. включително, във всички училища на територията на област Русе.

Print Friendly, PDF & Email