Обявление за конкурс за длъжността “началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Русе

Виж обявление за конкурс за длъжността “началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Русе

Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДСл- Заявление за участие в конкурс

Примерна Декларация за участие в конкурс чл. 17; ал.3; т 1

Списък за допуснатите кандидати за длъжността „началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието – Русе (публикувано на 14.12.2020 г.)

На вниманието на допуснатият кандидат до участие в конкурса за длъжността “началник на регионално управление на образованието”, Регионално управление на образованието (РУО – Русе) (публикувано на 21.12.2020 г.)

СИСТЕМА за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионалното управление на образованието (РУО) – Русе (публикувано на 22.12.2020)

Класиране на кандидатите от конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионалното управление на образованието – Русе.

В изпълнение на чл. 44, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, представяме на Вашето внимание информация за класирането на кандидатите от проведения конкурс за длъжността „началник на регионално управление на образованието“, Регионалното управление на образованието – Русе:

  •  Първо място – Росица Георгиева

(публикувано на 18.01.2021 г.)

Print Friendly, PDF & Email