Обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК), Регионално управление на образованието(РУО) – Русе.

Виж обявление за конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК)

Изтегли Заявлениеза участие в конкурс (приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от НПКПМДС)

Изтегли декларация за участие в конкурпс (чл. 17,ал.3,т.1 от НПКПМДС)

Списък на допуснатите кандидати за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) (публикувано на 26.02.2021 г.)

Система за определяне на резултатите при провеждането на конкурс за длъжността „старши експерт по математика”, в отдел „Организационно-методическа дейност и контрол“ (ОМДК) (публикувано на 26.02.2021 г.)

Print Friendly, PDF & Email