Заключителен етап от обучението за оценяване в електронна среда на изпитните работи в IV клас от НВО по БЕЛ, в VII и в X клас от НВО по математика

ВАЖНО !!! Промяна в графика за провеждане на националните кръгове на олимпиадите и състезанията.
Всички учители, които са участвали в предходните етапи на обучението, регистрирали са се в електронната среда, проверили са и са оценили съответния изискуем брой писмени работи за съответния клас и предмет, следва:

  1. На 19 март 2021 г. от 12:00 ч. до 17:00 ч. да проверят и да оценят определен брой писмени работи.
  2. Да организират преките си задължения в училищата, в които работят, така че да имат възможност да се включат в последния етап на обучението.
  • Участниците ще получат допълнителни указания по електронен път от организаторите на обучението.

 

Print Friendly, PDF & Email