Състезание по безопасност на движението по пътищата

На 25.02.2021 година в ПГРКК се проведе училищен кръг на състезанието по безопасност на движението по пътищата. Участваха 4 отбора от ученици от IX и X клас. Всеки отбор се състоеше от трима участници и една резерва. Състезанието протече в два етапа:

I етап – отборно решаване на тест по БДП

II етап – индивидуално практическо изпълнение на комплексно упражнение с велосипед

Всички участници се представиха достойно и получиха награди.

Print Friendly, PDF & Email