Литературен конкурс организиран от организация “Българска памет” от Първа езикова гимназия – гр. Варна

От 2007 година Фондация „Българска памет” и Първа езикова гимназия – гр. Варна провеждат ежегоден литературен конкурс за създаване на авторски художествени текстове на английски и немски език. Конкурсът е включен в Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2020/2021 година на МОН . Право на участие в него имат ученици от цялата страна в гимназиална училищна степен. През настоящата година конкурсът ще се проведе дистанционно.

Тема на конкурса за 2021: “ВРЕМЕ”

Конкурсните материали трябва да се изпратят не по-късно от 15.05.2021 г. на електронния адрес на конкурса : [email protected]

Статутът, поканата и формулярът за кандидатстване са публикувани на интернет страницата на организаторите: http://1eg.eu/

Print Friendly, PDF & Email