XI Международен фестивал – конкурс „Музите“ 2016

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че от 5 до 15 юли 2016г. в гр.Созопол ще се състои ХІ-то издание на Международен Младежки фестивал на изкуствата “МУЗИТЕ”.
Конкурсът се провежда с подкрепата на община Созопол, под патронажа на г-жа МАРГАРИТА ПОПОВА – ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.
Международен Младежки фестивал на изкуствата “МУЗИТЕ” е многожанров фестивал на различни форми на изкуството: танцово, музикално, театрално, изобразително изкуство, литература и нестандартни форми.
Участници във фестивала са деца и младежи от театрални, музикални и танцови колективи към училища, читалища, студия, школи, училища по изкуствата и академии, чуждестранни гости и участници, деца и младежи в неравностойно положение.
Фестивалът се стреми да изгради свой изявен профил – да се превърне в утвърден младежки форум с възможност за осъществяване на естествена приемственост между училища по изкуствата и академии със самодейните групи и дейности към училища, школи и читалища.
Форумът има състезателен характер и цели организиране на младежка творческа академия /концерти, театри, изложби, обучения, пленери за художници, майсторски класове за музиканти/ с участието на преподаватели и специалисти в различни творчески организааци.
Мястото и времето на провеждане – един от най-известните ни черноморски курорти Созопол и активния туристически сезон са избрани с оглед на оптималното популяризиране на младежкото творчество пред българска и чуждестранна публика.
С цел популяризиране на събитието, молим за Вашето съдействие посредством използвани от Вас възможности за запознаване с информацията на фестивала на специалисти по изкуствата и включване на фестивала – конкурс в сайта на Регионален инспекторат по образованието в сектор Състезания, олимпиади и конкурси.

Вярваме, че с подкрепата на Регионални инспекторати по образованието талантливите деца и младежи от училищата с профил изкуство и общообразователните училища ще покажат високо професионално ниво, а неформалното общуване между преподаватели, и ученици ще създаде висок естетически критерий в участниците от всички възрасти.

Прилагаме регламент, програма на фестивала и референции.
С надежда за бъдещо сътрудничество,

Христина Кръстева
Председател на Сдружение Музите

Регламент на фестивала
Програма
Референция на Община Созопол

Print Friendly, PDF & Email