Националния инспекторат по образованието организира обучение за външни инспектори

Обява на НИО за обучение на външни инспектори.

Print Friendly, PDF & Email