Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе работи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение”

Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване – Русе работи по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” от началото на учебната 2020/2021 година. Ръководството и учителите в гимназията се стремят към повишаване на качеството на професионалното образование, за да бъдат възпитаниците на училището конкурентноспособни на пазара на труда и да отговарят на изискванията на бизнес-партньорите.

Със средства по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение” в гимназията са закупени цифров осцилоскоп, метереологична станция, ъглошлайф, винтоверт, ударна бормашина, лентов шлайф, заваръчен апарат със соларни маски; стенд за честотни управления на асинхронни ЕД; котвена система, водоустойчив бинокъл с компас, спасителни пояси.

Закупени са и комплекти работно облекло за всички ученици, обучаващи се в дуална система на обучение в ПГРКК – Русе. Комплектите включват: работен полугащеризон, комплект работни ръкавици, спасителни жилетки, работно яке, работен елек, работна тениска, работни обувки.

Със средства по проекта са закупени и учебни помагала: MECHANICS STUDENT’S BOOK WITH APP, MECHANICAL ENGINEERING STUDENT’S BOOK WITH APP, Българо-английски морски речник, Английско-български морски речник, Английски език за корабни механици и инженери, Английски език за техническите професии.

 

Всички ученици от ПГРКК – Русе, участващи в проекта, са провели по две „пробни стажувания” за учебната 2020/2021 година, всяко от които в рамките на един ден. За пробното стажуване учениците ще получат стипендия в размер на 10 лв.

Учениците от 10.клас проведоха своето „пробно стажуване” във фирма РУБИШИПС ООД.

Учениците от 10. клас в дуална система на обучение участват в допълнително обучение по английски език като част от дейностите по проекта.

Учениците от специалност „Корабоводене – речно“ се обучават от инж. Даниела Колева.

Учениците от специалност „Корабни машини и механизми“ се обучават от инж. Рени Ицова.

Учениците от 10. клас усвояват тънкостите на КОРАБОВОДЕНЕТО под ръководството на  кап. Диан Атанасов, а инж. Валентин Неделчев показва на бъдещите механици умелото боравене с корабните механизми и тяхната поддръжка.

Учениците от гимназията придобиват умения на бъдещи можещи и знаещи млади хора, които биха намерили реализация по цял свят.

През месец юни 2021 г. ПГРКК – Русе организира обучение на наставници, предложени от партниращи предприятия: ИАППД, РУБИШИПС ООД, ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС – РУСЕ ЕАД; ВИКТОРИЯ 05 ШИПИНГ ЕООД.

През месец юни 2021 г. предстоят и обучения на учители по професионална подготовка от училището, по следните теми:

НОВИ МЕТОДИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ“

 „ОБУЧЕНИЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА УЧЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ“.

Обученията ще се проведат от преподаватели от Русенскиs университет „Ангел Кънчев“.

Всяко обучение ще бъде с продължителност от 24 академични часа, от които 16 часа теоретично обучение и 8 присъствени часа практическо обучение в партниращо предприятие.

Print Friendly, PDF & Email