Реализиране на Национална програма „Бизнесът преподава“ в ОУ „Никола Обретенов“ – Русе

На 08 юни 2021 г. в ОУ „Никола Обретенов“ – гр. Русе се проведе семинар на тема: “3D принтиране” по национална програма “Бизнесът преподава”. Програмата на семинара е насочена към придобиване и разширяване на дигиталните компетентности на учениците. Основната цел е запознаване на учениците с 3D принтерите чрез предоставяне на достъпно за ученика учебно съдържание и  разширяване на кръгозора на учениците, представяне на история на 3D принтирането и развитието му от 80-те години до днес, запознаване на учениците с приложението на 3D принтирането в индустрията и използването принтери за създаване на екологични, разнообразни и достъпни ресурси в полза на човечеството.  Семинарът провокира интерес към развитие в сферата на информационните технологии и разработката на иновативни решения; придобиване на общи познания и насочване на вниманието на учениците към специалности и учебни програми, свързани с управление на софтуерни продукти и уеб базирани приложения, в които обучението включва създаване и моделиране на обекти. Учениците се запознаха с реални примери за приложението на технологията в България, както и какви са перспективите ѝ за развитие  в бъдеще. Лекторът на “Орак Инженеринг” – гр. Пловдив заинтригува учениците от 6. и 7. клас с демонстрация в реално време на 3D принтер и готови изделия.

 

Текст и снимки: ОУ „Н. Обретенов“

Print Friendly, PDF & Email