Първо място в Националното състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“ на Деница Георгиева – ученичка от ОУ “Отец Паисий” – Русе

За първи път през тази учебна година бе организирано Национално състезание по изобразително изкуство “Лаборатория за изкуство” от МОН.
За първи път в три кръга – общински, областен и национален – бяха определени най-добрите художници сред учениците в страната. Десет деца представиха област Русе – ученици от ОУ “Отец Паисий” – гр. Русе, СУ “Възраждане” – гр. Русе, СУЕЕ “Константин-Кирил Философ” – гр. Русе, СУ “Панайот Волов” – гр. Бяла. Малките художници, показвайки своя талант, чрез практически умения на областния кръг от състезанието, бяха отличени от специално назначена комисия към МОН, за да продължат в творческото състезание. Национална комисия определи победителите в последния етап от състезанието. Освен чрез лично творчество, достигналите до националния кръг талантливи ученици преминаха и теоретичен изпит, като въпросите бяха съобразени с всяка отделна възрастова група. Русенска област има своя победител в Националното състезание по изобразително изкуство “Лаборатория за изкуство” – Деница Георгиева, ученичка от ОУ “Отец Паисий”, гр. Русе, която зае първо място сред шестокласниците в страната.

Print Friendly, PDF & Email