„Дни на професиите“ в СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла

На 17 юни 2021 г. в СУ „Панайот Волов“ – гр. Бяла бяха проведени „Дни на професиите“. В демонстрацията на STEM базираните проекти участваха ученици от 9., 10. и 11. клас от професионално направление „Системен програмист“ и профилирана подготовка „Софтуерни и хардуерни науки“. Гости на събитието бяха кметът на Община Бяла Димитър Славов, преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“, представители на бизнеса от област Русе и област Велико Търново.

Бяха представени проекти, разработени от ученици от училището в часовете по факултативно обучение по предметите ООПП с Python, ООПП с Javascript и NodeRed и “Роботика“. Гостите изразиха мнения, че проектите са изработени на високо професионално ниво.

Проект 1  „Проектиране и програмиране на графичен потребителски интерфейс с Javascript в платформата NodeRed за визуализиране на данни от сензори и крайни устройства

Проектът е разработен от ученици от 11. клас от профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и извежда данни от крайни устройства, като използва жична и безжична комуникация с тях. Програмиран е с помощта на езика Javascript и се визуализира в браузър. За демострацията на проекта бяха използвани учебна платка BRC-MEGA2560, разработена от клуб „Роботи-Бяла“ за учебния предмет „Роботика“, за получаване на данни по серийна комуникация и метеостанция, разработена от клуб „Роботи-Бяла“ и разположена в гр. Горна Оряховица.

Проект 2  Web сървър за видеонаблюдение и контрол“

Проектът е разработен от трима ученици от 9. клас от професионално направление „Системен програмист“ и представлява микроконтролер ESP32-CAM с вградена камера, който е модифициран и програмиран да работи като мрежови сървър за видеонаблюдение и контрол на защитени зони. За програмирането му са използвани езиците Javascript, HTML и Arduino APL.

Проект 3  „Изграждане на графичен потребителски интерфейс за комуникация с хардуерни компоненти“

Проектът е разработен от ученици от 11. клас от профил „Софтуерни и хардуерни науки“ и предоставя възможност за двустранна комуникация между хардуерни компоненти и софтуерен интерфейс. Проектиран е и програмиран с помощта на езика Python като за целта е използван мини компютър Raspberry Pi 400.

Проект 4  „Изграждане на автоматизирана система за управление на вилна къща“ Проектът е разработен от 2-ма ученици от 9. клас от професионално направление „Системен програмист“ и 3-ма ученици от 10. и 11. клас от профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Проектът е разработен във факултативни часове по предмета „Роботика“ и представлява автоматизация на процеси с помощта на микроконтролери на поливна система, охранителна система, пречиствателна система, осветителна и отоплителна система на вилна къща. За разработване на проекта е използван хардуер, предоставен от клуб „Роботи-Бяла“ .

 

Текст: СУ „П. Волов“ – Бяла

Print Friendly, PDF & Email