Обучение на наставници в ПГО „Недка Иван Лазарова“ – Русе

В Професионална гимназия по облекло „Недка Иван Лазарова“ – Русе  се проведе обучение на наставници за придобиване на организационни и психологически знания и умения при осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение). Курсът с представители на партньорски шивашки фирми бе организиран  във връзка с реализиране на Дейност 4. Обучение на наставници в педагогически и методически умения в рамките на Проект „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Целта на учебната програма за наставници е придобиване и развитие на социални компетентности, оценяване на обучението в реална работна среда чрез ефективно сътрудничество между професионалната гимназия и бизнеса.

Print Friendly, PDF & Email