АЕГ „Гео Милев“ – домакин на регионален форум за иновации в образованието

На 25 юни 2021 год. в Английска езикова гимназия „Гео Милев“ – Русе бе проведен първият регионален форум за образователни иновации по Модул 2 на Националната програма „Иновации в действие“. Събитието, в което се включиха педагогически специалисти от 12 училища в област Русе, преподаватели от Русенския университет „Ангел Кънчев“, представители на бизнеса, ученици и родители, бе организирано с подкрепата на Регионално управление на образованието – Русе.

При официалното откриване приветствие към участниците поднесоха г-жа Маргарита Янакиева – директор на АЕГ „Гео Милев“, г-н Асен Петров – държавен експерт в МОН, г-жа Петя Лазарова – старши експерт в РУО – Русе, и проф. д-р инж. Пламен Даскалов – зам.-ректор „Развитие, координация и продължаващо обучение“ на Русенския университет.

Форумът под надслов „С поглед в бъдещето“ стартира със сесия „Взаимодействие, сътрудничество и споделяне“, в която освен г-жа Янакиева и проф. Даскалов, се включиха гл. ас. д-р Цветелина Харакчийска – университетски преподавател, г-жа Наталия Митева – мениджър за образование и социално въздействие в „Телелинк Бизнес Сървисис“, г-жа Десислава Пенчева – представител на Българо-румънската търговско-промишлена палата, и г-н Милен Добрев – изпълнителен директор на Русенската търговско-индустриална камара. Те обсъдиха ролята на всяка от организациите за създаване на пълноценни сътрудничества, чрез които образователната система да отговори на потребностите на съвременния пазар и обществото, както и да допринесе за разгръщане потенциала на всеки учащ.

Г-жа Наталия Митева, доскорошен програмен директор на „Добро образование и работни умения“ във Фондация „Америка за България“ и бивш възпитаник на АЕГ „Гео Милев“ пое модерирането на следващия панел, в който ученици и родители имаха възможност да дадат качествена оценка на процесите на иновации в гимназията, обсъдиха необходимостта от гъвкави модели за учене и усвояване на умения и от активна роля на всички ангажирани с образователните иновации. Калина Христова и Гергана Дякова – ученички в първия иновативен випуск, споделиха своя опит през четиригодишния период на интегриране на проектно базирано обучение, облачни технологии и нови методи на учене. Освен това те направиха критичен градивен анализ на различни аспекти от иновативните практики и педагогическото взаимодействие.

В следобедните часове учители от училището домакин, както и гости от СУПНЕ „Фридрих Шилер“ и ОУ „Отец Паисий“, споделиха добри практики в обучението по български език и литература, английски и немски език, история и цивилизации, човекът и природата, химия и опазване на околната среда, информационни технологии и др. Представеният опит бе свързан с прилагане на компетентностен и интердисциплинарен подход, интегриране на информационно-комуникационните технологии с цел повишаване на мотивацията за учене, надграждане на дигиталните, езиковите и интеркултурните умения, насърчаване на творческото мислене и стремежа за изява, съвместното и екипно преподаване и др. В част от презентациите се включиха и ученици, които представиха процеса на екипна работа, най-честите предизвикателства, с които се сблъскват при осъществяване на иновативни практики, но и удовлетворението при отчитане на резултатите, представяне на крайните продукти и получаване на обратна връзка от учители и връстници.

Гл. ас. д-р Камелия Шойлекова от РУ „Ангел Кънчев“ представи аспекти от сътрудничеството между университета и училището, споразумение, което регламентира обучението на част от учениците по някои от предметите от профилираната подготовка. Г-жа Силвия Драганова – координатор по иновациите в АЕГ „Гео Милев“, проследи двугодишното участие на екипи от гимназията в НП „Иновации в действие“ и насърчи колегите си да се включат през следващия програмен период, независимо дали училището се ползва от статута на иновативно.       Интерактивният формат и ангажираното участие на гостите придадоха добавена стойност и колорит на форума, който завърши с пожелания за повече регионални събития, иницииращи диалог и съвместна работа между различните училища, както и да осигуряват подкрепа на екипи, които все още имат скромен опит в областта на иновациите.

 

Текст и снимки:

АЕГ „Гео Милев“ – Русе

 

Print Friendly, PDF & Email