Училището в Ценово спечели още един образователен проект

До началото на новата учебна година в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Ценово ще бъде оборудвана и обзаведена специална стая за занимания по интереси. Учебното заведение е единственото в Русенска област, което спечели проект в модула „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“ по националната програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ на Министерството на образованието и науката. Разработването на инициативата е дело на директорката на училището Камелия Леонова и на преподавателката Емилия Владимирова. Училището е кандидатствало и по модула за изграждане на библиотеки като образователна среда. „За първи път получаваме „зелена“ улица по тази програма. Искрено се надяваме, че с новата придобивка училището наистина ще се превърне в желан втори дом за учениците от началния етап на обучение“, сподели директорката на учебното заведение.
Идеята е да се обзаведе помещение, което да наподобява домашния уют. С предоставените средства ще се закупи литература, помощни средства и спортни пособия. На разположение на учениците ще бъдат богат набор от енциклопедии, карти за подкрепа на обучението, книги. Освен литература, включена в учебната програма, в стаята ще може да се разлистят произведения за исторически личности и събития, за българските обичаи и традиции, приказки от български и световни автори. Стойността на проектната разработка е за близо 9700 лева.

МАМАРИЙ ПЕЙЧЕВ,
Връзки с обществеността
в община Ценово

Print Friendly, PDF & Email