Информация за броя на незаетите места след трети етап на класиране и записване по профили и специалности от професии

   
УчилищеКод - Профил/Специалност от професияБрой незаети места
СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово3493 Обогатителни, преработващи и рециклационни технологии7
СУ "Васил Левски" с ПП - Ветово0385 Електрообзавеждане на производството9
СУ "Христо Ботев" - Глоджево1950 Софтуерни и хардуерни науки6
СУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Две могили2761 Хуманитарни науки1
ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили3232 Електрообзавеждане на транспортна техника12
ПГСС "К. А. Тимирязев" - Две могили0457 Производител на селскостопанска продукция8
АЕГ "Гео Милев"0867 Чужди езици1
СУ "Йордан Йовков"1628 Софтуерни и хардуерни науки1
ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"0396 Електрически инсталации5
ПГДВА " Йосиф Вондрак "0507 Интериорен дизайн1
ПГДВА " Йосиф Вондрак "0528 Мебелно производство10
ПГДВА " Йосиф Вондрак "3415 Иконопис13
ПГДВА " Йосиф Вондрак "3641 Художествена дърворезба2
ПГСС "Ангел Кънчев"1830 Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства8
ПГСС "Ангел Кънчев"1744 Производител на селскостопанска продукция6
ПГСС "Ангел Кънчев"1825 Механизация на селското стопанство10
ПГСС "Ангел Кънчев"3692 Производство на месо, месни продукти и риба13
ПГМТ "Юрий Гагарин"1966 Електрически превозни средства9
ПГМТ "Юрий Гагарин"1983 Топлотехника - топлинна, климатична, вентилационна и хладилна14
ПГО "Недка Иван Лазарова"0598 Моден дизайн3
ПГО "Недка Иван Лазарова"0610 Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия15
ПГРКК1876 Електрообзавеждане на кораби4
ПГ по транспорт 1190 Автомобилна мехатроника2
ПГ по транспорт 1720 Автотранспортна техника2
ПГ по транспорт 1730 Пристанищна механизация8
ПГ по транспорт 1734 Спедиция, транспортна и складова логистика10
ПГСАГ "Пеньо Пенев"1203 Графичен дизайн1
ПГСАГ "Пеньо Пенев"1200 Интериорен дизайн1
ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0750 Промишлена естетика и дизайн5
ПГПТ "Атанас Ц. Буров"0804 Измервателна и организационна техника16
ПГПТ "Атанас Ц. Буров"3597 Машини и съоръжения за заваряване14
СУ "Св. Паисий Хилендарски" - Сливо поле0465 Обществени науки1

Попълването на свободните места след трети етап на класиране и записване на ученици в VІІІ клас за учебната 2021/2022 година в неспециализираните училища се организира от директора на приемащото училище. Необходимата информация се получава от директорите на училищата с незаети места в VIII клас, където се извършва подаването на документи. (Публикувано на 02.08.2021 г.)

Print Friendly, PDF & Email