Свободно място за длъжността „директор“ на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия.

Заповед за провеждането на конкурс за директор на БСУ „Хр. Ботев“ – Братислава, Словакия.

Print Friendly, PDF & Email