Конференция за бъдещето на Европа

Основната цел на инициативата “Конференция за бъдещето на Европа” е осигуряване на публично пространство, в което се дава възможност на европейските граждани да обсъдят предизвикателствата и приоритетите на Европа и да изразят своето мнение, включително да се насърчи гражданската активност на децата и младите хора.

Инициативата ще бъде активна до пролетта на 2022 година.

Европейските граждани могат да участват в Конференцията за бъдещето на Европа по следните начини:
1. Многоезична цифрова платформа, на която гражданите ще могат да споделят идеи и да внасят предложения онлайн;
2. Децентрализирани събития – присъствени, хибридни или онлайн събития,организирани от отделни личности или различни организации;
3. Панел на евопейските граждани, където ще се обсъждат различни теми, свързани с предложенията на гражданите в цифровата платформа.
Допълнителна информация за горепосочената инициатива е налична на официалната страница

Указания за национални граждански панели в контекста на Конференцията за бъдещето ба Европа

Guidance for National Citizens’ Panels in the context of the Conference on the Future of Europe

Introduction to multilingual digital platform for the Conference on the Future of Europe

Conference on the Future of Europe

Print Friendly, PDF & Email