Регионално управление на образованието – Русе с нов уебсайт

Регионално управление на образованието – Русе е с нов уебсайт, може да го посетите на следния адрес: https://ruo-ruse.bg/

Print Friendly, PDF & Email