Свободни места от приема на ученици в 1. клас след 1. класиране за Община Русе , Борово, Ветово, Две могили, Иваново, Сливо поле и Ценово са обявени